Spis treści:

Czym jest ROAS?

Wprowadzenie do tego co to jest ROAS?

ROAS (Return on Advertising Spend) to kluczowy wskaźnik w marketingu internetowym. Mierzy efektywność kampanii reklamowych poprzez analizę zwrotu z każdej złotówki zainwestowanej w reklamę. W marketingu Google Ads, ROAS jest nieocenionym narzędziem dla marketerów, którzy dążą do maksymalizacji rentowności swoich kampanii.

Definicja ROAS

ROAS określa stosunek przychodów wygenerowanych przez kampanię reklamową do kosztów poniesionych na jej realizację. Jest to miara, która pozwala na ocenę efektywności wydatków reklamowych i optymalizację strategii marketingowych.

Jak liczyć ROAS?

Obliczenie ROAS jest proste i wymaga dwóch podstawowych danych: przychodów generowanych przez kampanię oraz kosztów reklamy. Wzór na ROAS przedstawia się następująco:

ROAS=Przychody z reklamy/Koszty reklamy

Na przykład, jeśli wydano 1000 zł na kampanię, a wygenerowano przychody w wysokości 5000 zł, ROAS wynosi 5. Oznacza to, że każda złotówka zainwestowana w reklamę przyniosła 5 zł przychodu.

Zastosowanie ROAS w Google Ads

ROAS jest szczególnie przydatny w kontekście kampanii Google Ads. Pozwala na dokładną ocenę, które kampanie są najbardziej efektywne i generują najwyższy zwrot z inwestycji. Google Ads oferuje narzędzia do śledzenia konwersji i mierzenia przychodów, co umożliwia dokładne obliczenia ROAS.

Kluczowe elementy wpływające na ROAS

 1. Jakość Słów Kluczowych:
  • Dobór odpowiednich słów kluczowych jest kluczowy dla skuteczności kampanii.
  • Używanie narzędzi takich jak Google Keyword Planner, Ahrefs czy SEMrush może pomóc w identyfikacji najbardziej efektywnych fraz.
 2. Optymalizacja Strony Docelowej:
  • Strona docelowa (landing page) musi być zoptymalizowana pod kątem użytkownika.
  • Wysoka jakość strony docelowej poprawia Wynik Jakości (Quality Score), co wpływa na koszty i efektywność kampanii.
 3. Strategia Licytacji:
  • Ustalanie odpowiednich stawek za kliknięcie (CPC) oraz korzystanie z inteligentnych strategii licytacji, takich jak Target CPA czy Target ROAS, może znacząco zwiększyć efektywność kampanii.
 4. Kampanie Remarketingowe:
  • Remarketing pozwala na dotarcie do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę, ale nie dokonali zakupu.
  • To skuteczna strategia zwiększająca konwersje i poprawiająca ROAS.

Zalety stosowania ROAS

 • Precyzyjna ocena efektywności: Pozwala na dokładną ocenę zwrotu z inwestycji reklamowej.
 • Optymalizacja budżetu: Pomaga w alokacji budżetu na najbardziej efektywne kampanie.
 • Zwiększenie rentowności: Skupienie się na kampaniach z wysokim ROAS prowadzi do większych zysków.
 • Śledzenie postępów: Umożliwia monitorowanie wyników kampanii i wprowadzanie bieżących optymalizacji.

Często zadawane pytania

Jakie narzędzia mogą pomóc w obliczaniu ROAS?

 • Google Analytics, Google Ads, Ahrefs, SEMrush, oraz różne systemy CRM mogą dostarczyć niezbędnych danych do obliczeń.

Dlaczego ROAS jest ważniejszy niż CTR (Click-Through Rate)?

 • ROAS koncentruje się na przychodach generowanych przez kampanię, podczas gdy CTR mierzy jedynie częstotliwość kliknięć. Wysoki CTR nie zawsze przekłada się na wysoki zwrot z inwestycji.

Jakie są wyzwania związane z ROAS?

 • Trudności w śledzeniu wszystkich źródeł przychodów, zwłaszcza w kampaniach wielokanałowych. Konieczność dokładnej analizy i bieżącej optymalizacji kampanii.

Podsumowanie tego czym jest ROAS?

ROAS jest nieodzownym wskaźnikiem w marketingu internetowym i reklamach Google Ads. Umożliwia precyzyjną ocenę efektywności kampanii reklamowych oraz optymalizację strategii marketingowych w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Regularne monitorowanie i optymalizacja ROAS może prowadzić do znaczącego wzrostu rentowności kampanii i skuteczniejszego zarządzania budżetem reklamowym.

ROAS

Co to jest i jak działa docelowy ROAS w Google ADS?

Docelowy ROAS (Return on Advertising Spend) to strategia automatycznego określania stawek w Google Ads, która ma na celu uzyskanie określonego zwrotu z inwestycji reklamowej. Oznacza to, że system Google Ads automatycznie dostosowuje stawki za kliknięcie (CPC), aby osiągnąć docelowy wskaźnik ROAS.

Jak to działa?

 1. Ustalanie celu ROAS:
  • Reklamodawca ustala docelowy ROAS, który chce osiągnąć. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać 500 zł przychodów za każde 100 zł wydane na reklamy, ustawisz docelowy ROAS na 500%.
 2. Analiza danych historycznych:
  • Google Ads wykorzystuje dane historyczne dotyczące konwersji i wartości konwersji, aby przewidzieć przyszłe wyniki. System analizuje dane z Twoich kampanii, takie jak kliknięcia, wyświetlenia i współczynniki konwersji.
 3. Automatyczne dostosowywanie stawek:
  • Na podstawie ustalonego docelowego ROAS, Google Ads automatycznie dostosowuje stawki za kliknięcia w czasie rzeczywistym. Stawki są dostosowywane w zależności od kontekstu każdej aukcji reklamowej, takich jak urządzenie, lokalizacja, pora dnia i inne sygnały.
 4. Optymalizacja wyników:
  • System stara się maksymalizować wartość konwersji przy jednoczesnym utrzymaniu docelowego ROAS. Jeśli Twoja kampania generuje konwersje o wyższej wartości, stawki mogą być podwyższane, aby przyciągnąć więcej takich konwersji. Jeśli wartość konwersji jest niższa, stawki mogą być obniżane.

Korzyści z ustawienia docelowego ROAS

 1. Skuteczniejsza alokacja budżetu:
  • Kampanie są bardziej efektywne, ponieważ budżet jest alokowany na kliknięcia i konwersje, które najprawdopodobniej przyniosą najwyższy zwrot z inwestycji.
 2. Oszczędność czasu:
  • Automatyczne dostosowywanie stawek eliminuje konieczność ręcznego zarządzania stawkami, co pozwala marketerom skupić się na innych aspektach kampanii.
 3. Zwiększenie przychodów:
  • Poprzez optymalizację na podstawie wartości konwersji, kampanie mogą generować wyższe przychody przy tym samym budżecie reklamowym.

Jak skonfigurować docelowy ROAS?

 1. Zaloguj się do Google Ads:
  • Przejdź do swojego konta Google Ads i wybierz kampanię, którą chcesz optymalizować.
 2. Wybierz strategię ustalania stawek:
  • Przejdź do ustawień kampanii i wybierz „Strategia ustalania stawek”. Wybierz „Docelowy ROAS”.
 3. Ustaw docelowy ROAS:
  • Wprowadź procentowy docelowy ROAS, który chcesz osiągnąć. Na przykład, wprowadź 500% dla pięciokrotnego zwrotu z inwestycji.
 4. Monitoruj i optymalizuj:
  • Po wprowadzeniu ustawień, monitoruj wyniki kampanii. Google Ads będzie dostosowywać stawki, ale ważne jest regularne sprawdzanie, czy strategia przynosi oczekiwane rezultaty.

Przykłady zastosowania

 1. E-commerce:
  • Sklepy internetowe mogą korzystać z docelowego ROAS, aby skupić się na sprzedaży produktów o najwyższej marży. System będzie optymalizował stawki, aby przyciągnąć klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają wartościowych zakupów.
 2. Usługi:
  • Firmy świadczące usługi mogą ustawić docelowy ROAS, aby przyciągnąć klientów zainteresowanych usługami o najwyższej wartości, takimi jak drogie pakiety usługowe czy subskrypcje.

Wskazówki

 1. Śledź konwersje:
  • Aby strategia docelowego ROAS działała efektywnie, musisz mieć prawidłowo skonfigurowane śledzenie konwersji. Upewnij się, że wszystkie konwersje są dokładnie rejestrowane.
 2. Dostosuj cel ROAS:
  • Regularnie analizuj wyniki kampanii i w razie potrzeby dostosowuj docelowy ROAS. Różne kampanie i produkty mogą wymagać różnych poziomów docelowego ROAS.
 3. Optymalizuj stronę docelową:
  • Upewnij się, że strona docelowa (landing page) jest zoptymalizowana pod kątem konwersji. Szybko ładująca się, dobrze zaprojektowana strona zwiększa szanse na osiągnięcie wyższego ROAS.

Ustawienie docelowego ROAS w Google Ads jest potężnym narzędziem, które może znacząco zwiększyć efektywność kampanii reklamowych. Dzięki automatycznym dostosowaniom stawek, kampanie mogą generować większy zwrot z inwestycji, co przekłada się na wyższe przychody i lepszą alokację budżetu reklamowego.

About the Author: Andrzej Daleszczyk

Od 12 lat pasjonuje mnie pozycjonowanie stron internetowych oraz szeroko rozumiany marketing internetowy. Pomagam przedsiębiorcom rozwijać ich biznesy poprzez skuteczne działania promocyjne. W 2014 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu E-marketingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Chętnie pomożemy Twojej firmie

Porozmawiajmy o możliwościach jak rozwinąć Twój biznes!