Najnowsze trendy w SEO, szczególnie z perspektywy wprowadzonego przez Google pojęcia E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness), koncentrują się na kilku kluczowych aspektach, które są ważne dla wysokiej jakości stron internetowych i ich pozycjonowania.

  1. Doświadczenie (Experience): Jest to nowy element w E-E-A-T, wprowadzony przez Google w 2021 roku. Odnosi się do pierwszorzędnych doświadczeń autora w temacie, o którym pisze. Na przykład, recenzja produktu powinna pochodzić od osoby, która faktycznie używała tego produktu. Google wskazuje, że strony, których autorzy mają bezpośrednie doświadczenie w temacie, są bardziej cenione w wynikach wyszukiwania.
  2. Ekspertyza (Expertise). Dotyczy poziomu wiedzy lub umiejętności twórcy treści w określonym obszarze. Treści wysokiej jakości powinny być tworzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę ekspercką.
  3. Autorytet (Authoritativeness). Odnosi się do wiarygodności treści i witryny, na której są hostowane. Autorytet może być ustanowiony poprzez jakość treści, reputację strony, zewnętrzne linki i cytowania, a także poświadczenia twórcy treści.
  4. Wiarygodność (Trustworthiness). Dotyczy ogólnej wiarygodności treści i witryny. Wiarygodność jest określana przez takie czynniki jak dokładność informacji, przejrzystość w tworzeniu treści i źródeł, bezpieczeństwo strony oraz doświadczenia użytkownika, które zapewnia.
  5. Tworzenie treści skierowanych na ludzi. Treści powinny odpowiadać na pytania, udzielać porad i zaspokajać potrzeby czytelników. Ważne jest, aby były oryginalne, pomocne i pisane przez ludzi dla ludzi.
  6. Zarządzanie reputacją marki. Reputacja Twojej marki może wpływać na wiarygodność Twojej treści i strony internetowej jako całości. Ważne jest monitorowanie negatywnych opinii lub prasy oraz reagowanie na nie szybko i profesjonalnie.
  7. Wykorzystanie treści generowanych przez użytkowników. Treści tego typu, jak recenzje produktów czy wpisy na blogach, mogą służyć jako sygnał zaufania i budować lojalność wobec marki.
  8. UX i projektowanie stron. Wpływa na to, jak użytkownicy doświadczają strony, i obejmuje aspekty takie jak szybkość ładowania strony, przyjazność dla urządzeń mobilnych, nawigacja po stronie, dostępność, czytelność treści, projektowanie wizualne oraz bezpieczeństwo.
  9. Znaczenie stron YMYL (Your Money or Your Life). Strony YMYL, takie jak te dotyczące porad medycznych, prawnych czy finansowych, wymagają szczególnie wysokiego poziomu E-E-A-T, ponieważ mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na szczęście, zdrowie i dobrobyt użytkowników.