„Helpful content” (pomocna treść) to termin używany w SEO do opisania treści internetowych, które spełniają realne potrzeby użytkowników. Taki rodzaj treści jest tworzony z myślą o ludziach, a nie o algorytmach wyszukiwarek. Oto kilka kluczowych cech, które definiują „helpful content„:

 1. Odpowiedź na pytania użytkowników. Treści powinny bezpośrednio odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy, które są istotne dla ich docelowej publiczności.
 2. Zrozumiałość i przystępność. Informacje powinny być przedstawione w sposób, który jest łatwy do zrozumienia i przystępny dla szerokiej publiczności.
 3. Autentyczność i unikalność. Treści powinny być oryginalne i wykazywać głębokie zrozumienie tematu, a nie powielać to, co jest już dostępne online.
 4. Ekspertyza i wiarygodność. Wysoka jakość treści często wiąże się z pokazaniem wiedzy i doświadczenia autora w danej dziedzinie.
 5. Zastosowanie praktyczne i wartość edukacyjna. „Helpful content” często dostarcza praktycznej wartości dla czytelnika, na przykład poprzez porady, wskazówki, instrukcje krok po kroku.
 6. Odpowiedzialność i transparentność. Ważne jest, aby treści były transparentne co do źródeł informacji, autora treści i jego kwalifikacji.
 7. Aktualność i relewancja. Treści powinny być aktualne i odpowiadać na bieżące zapytania i trendy.
 8. Interaktywność i zaangażowanie. „Helpful content” często angażuje czytelników, zachęcając ich do interakcji, na przykład poprzez komentarze lub udostępnianie treści.
 9. SEO i użyteczność. Chociaż treści pomocne skupiają się na ludziach, nie zapominają o podstawowych zasadach SEO, które pomagają treściom osiągnąć wyższe pozycje w wyszukiwarkach.
 10. Integracja z wider context. „Helpful content” często łączy się z szerszym kontekstem, w którym użytkownik może szukać informacji, oferując dodatkowe zasoby lub powiązane treści.

Tworzenie „helpful content” wymaga zrozumienia potrzeb i preferencji odbiorców oraz umiejętności dostarczania wartościowych, przemyślanych i dobrze zbadanych informacji. Jest to kluczowy element budowania zaufania i autorytetu w świecie cyfrowym.

Aktualizacja algorytmów Google „Helpful content”:

„Helpful Content” to także nazwa jednej z ważnych aktualizacji algorytmów Google, wprowadzonej w celu promowania bardziej wartościowych i użytecznych treści w wynikach wyszukiwania. Ta aktualizacja algorytmu Google ma na celu nagradzać treści, które są tworzone przede wszystkim dla użytkowników, a nie tylko dla osiągnięcia wyższych pozycji w wyszukiwarkach. Oto kilka kluczowych aspektów tej aktualizacji:

 1. Nacisk na treści pisane dla ludzi. Google promuje treści, które są tworzone z myślą o rzeczywistych użytkownikach, a nie tylko w celu manipulowania wynikami wyszukiwania.
 2. Walka z treściami optymalizowanymi pod SEO. Strony, które zawierają treści wygenerowane głównie dla wyszukiwarek, bez rzeczywistej wartości dla użytkowników, mogą zostać obniżone w wynikach wyszukiwania.
 3. Promowanie treści autentycznych i wartościowych. Treści, które są autentyczne, szczegółowe i dostarczają wartości użytkownikom, są bardziej cenione przez algorytmy Google.
 4. Ocena kontekstu i zawartości. Algorytm ocenia, czy treść na stronie rzeczywiście odpowiada na zapytania użytkowników i czy dostarcza użytecznych informacji.
 5. Wpływ na rankingi. Ta aktualizacja może mieć znaczący wpływ na rankingi stron, które nie spełniają tych kryteriów.
 6. Zachęta do przemyślanej optymalizacji. Google zachęca twórców stron do tworzenia treści, które są użyteczne, odpowiednie i interesujące dla rzeczywistych użytkowników.
 7. Trwałe zmiany w algorytmach. Ta aktualizacja jest częścią trwającego wysiłku Google, aby poprawić jakość treści dostępnych przez wyszukiwarkę.

Aktualizacja „Helpful Content” jest ważnym krokiem Google w kierunku zachęcania twórców treści do tworzenia wartościowych, informatywnych i angażujących materiałów, które naprawdę odpowiadają na potrzeby i pytania użytkowników.