Aktualne wymiary grafik do reklam display Google Ads różnią się w zależności od typu reklamy, ale istnieje kilka kluczowych rozmiarów, które są powszechnie używane. Oto szczegółowy przegląd wymiarów dla różnych typów reklam:

 1. Reklamy graficzne

  • Medium Rectangle: 300×250 pikseli
  • Large Rectangle: 336×280 pikseli
  • Leaderboard: 728×90 pikseli
  • Half Page: 300×600 pikseli
  • Large Mobile Banner: 320×100 pikseli
  • Billboard: 970×250 pikseli
  • Panorama: 980×120 pikseli
  • Mobile Banner: 300×50 i 320×50 pikseli​​​​​​.
 2. Reklamy wideo

  • Skippable i Non-skippable Video Ads: stosunek proporcji 16:9, z minimalną rozdzielczością 480×360 pikseli
  • Bumper Ads: stosunek proporcji 16:9, z minimalną rozdzielczością 480×360 pikseli​​.
 3. Reklama Google ADS do promocji aplikacji

  • Image App Promotion Ads: 320×480 pikseli
  • HTML5 App Promotion Ads: 320×480 pikseli​​.
 4. Reklamy Gmail

  • Collapsed Ad: 650×100 pikseli
  • Expanded Ad: 650×300 pikseli​​.
 5. Reklamy odkrywania (Discovery Ads)

  • Image Discovery Ads: 1200×628 pikseli
  • Logo: kwadratowe lub krajobrazowe z minimalnym rozmiarem 128×128 pikseli
  • Nagłówek: maksymalnie 40 znaków
  • Opis: maksymalnie 90 znaków​​.
 6. Reklamy karuzelowe

  • 1080×1080 pikseli​​.
 7. Reklamy responsywne (Responsive Display Ads)

  • 1200×628 pikseli​​​​.
 8. Reklamy wideo na YouTube

  • Miniaturki reklam wideo: 1280×720 pikseli​​.
 9. Reklamy Google ADS w sieci reklamowej Display Network

  • 1200×628 pikseli​​.

Ważne jest, aby pamiętać o ograniczeniach dotyczących wielkości plików – maksymalny rozmiar to 150 KB. Ponadto, jeśli chodzi o reklamy animowane, długość animacji nie powinna przekraczać 30 sekund. W przypadku wyboru formatu pliku, zaleca się używanie JPEG dla optymalnego kompresowania, choć akceptowane są również formaty PNG i GIF

Dodatkowy opis dotyczący poszczególnych wymiarów grafik reklam Google ADS display:

Aktualne wymiary grafik do reklam display są zróżnicowane w zależności od typu reklamy i platformy, na której mają być wyświetlane. Oto przegląd wymiarów i najlepszych praktyk dla różnych rodzajów reklam:

 1. Responsive Display Ads. Te reklamy automatycznie dostosowują swój rozmiar, wygląd i format do dostępnych miejsc reklamowych. Wymagane aktywa to logo (kwadratowe lub krajobrazowe, minimum 128×128 pikseli), krótki nagłówek (maksymalnie 30 znaków), dłuższy opis (maksymalnie 90 znaków), obrazy (co najmniej jeden krajobrazowy 1.91:1 lub kwadratowy 1:1, minimalny rozmiar 600×314 pikseli) oraz strona docelowa.
 2. Image Ads. To statyczne reklamy wizualne, które tworzy się za pomocą obrazów lub grafik. Zalecane wymiary to m.in. Medium Rectangle (300×250 pikseli), Large Rectangle (336×280 pikseli), Leaderboard (728×90 pikseli), Half Page (300×600 pikseli) i Large Mobile Banner (320×100 pikseli).
 3. Video Ads. To dynamiczne reklamy, które wykorzystują wideo do przekazania wiadomości lub promocji produktu. Zalecane wymiary to proporcje 16:9 z minimalną rozdzielczością 480×360 pikseli dla reklam wideo, które można pominąć, reklam wideo, które nie mogą być pominięte, i reklam typu Bumper.
 4. App Promotion Ads. Są przeznaczone do promowania instalacji i zaangażowania w aplikacje mobilne. Zalecane wymiary to 320×480 pikseli dla reklam promujących aplikacje w obrazach i HTML5.
 5. Gmail Ads. Pojawiają się w zakładce Promocje w Gmailu i mogą rozszerzać się, aby pokazywać obrazy, wideo lub formularze. Zalecane wymiary to 650×100 pikseli dla skróconej reklamy i 650×300 pikseli dla rozszerzonej reklamy.
 6. Discovery Ads. To rodzaj reklam natywnych, które pojawiają się w różnych kanałach Google, takich jak kanał Discover na urządzeniach mobilnych. Zalecane wymiary to 1200×628 pikseli dla reklam obrazowych i logo kwadratowe lub krajobrazowe z minimalnym rozmiarem 128×128 pikseli.
 7. Dynamic Search Ads. Są to reklamy generowane automatycznie na podstawie treści witryny. Dopasowują one zapytania użytkowników do odpowiednich stron docelowych na Twojej witrynie, co czyni je wysoce trafnymi i odpowiednimi.

Aby zoptymalizować efektywność tych reklam, warto stosować się do najlepszych praktyk, takich jak używanie przyciągających uwagę wizualizacji, utrzymywanie konkretnych i wpływowych komunikatów, eksperymentowanie z różnymi formatami reklam i optymalizowanie ich pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych​​​