Każda firma jest inna. Nawet w tej samej branży trudno znaleźć dwie, bardzo podobne do siebie firmy. Jedne przedsiębiorstwa posiadają duże budżety na działania marketingowe, a inne bardzo skromne. Część firm działa na terenie całego kraju lub zagranicy, a inne głównie lokalnie. Czasem właściciele firm wolą obsługiwać dużo mniejszych firm, a inni stawiają na kilku, dużych kluczowych klientów. Rozumiemy i szanujemy każde podejście do realizowania swoich pomysłów biznesowych. Na co zwracamy szczególną uwagę podczas analizy marketingowej i planowania strategii?

  1. Wyróżniki konkurencyjne firmy w zakresie oferty oraz marketingu;
  2. Posiadane rozwiązania i zasoby biznesowe oraz marketingowe;
  3. Posiadane zasoby ludzkie czy czasowe oraz finansowe;
  4. Dotychczasowe działania jakie były podejmowane oraz analiza ich skuteczzności;
  5. Region i rynek na jakim działa biznes.
  6. Specyfika klienta docelowego oraz jego zachowania i preferencji.