Im więcej czasu będziemy mieli na zapoznanie się ze specyfiką Twojej firmy i branży tym większe korzyści uzyskasz z przeprowadzonych konsultacji. Innymi słowy dobrze abyśmy mieli minimum 2-3 dni robocze na przyjrzenie się Twojej obecnej sytuacji, specyfice branży oraz podejmowanym działaniom aby móc zaproponować możliwie trafne i skuteczne działania.